Thi công hệ thống tiếp địa chống sét thực tế

hệ thống bãi tiếp địa

Hệ thống tiếp địa chống sét bao gồm các bộ phận được lắp đặt đảm bảo tiêu chuẩn. Các bộ phận này đều có khả năng dẫn điện, được liên kết với nhau và tiếp xúc với mặt đất. Vậy hệ thống này cụ thể gồm những bộ phận nào? Cơ chế hoạt động và