Chống sét cho mái tôn có quan trọng không?

Chống sét cho mái tôn

Chống sét cho mái tôn, các công trình lợp mái tôn là một trong những biện pháp bảo vệ an toàn tài sản và con người. Tuy quan trọng nhưng việc này vẫn thường xuyên bị nhiều gia đình bỏ qua. Chỉ khi bị sét đánh gây thiệt hại rồi mới lo trang bị. Vì